Akcija čišćenja otpada sa mladima

Jedna od ljepših akcija koju smo imali je akcija čišćenja divlje deponije u selu Gerzovo koju smo organizovali sa učenicima OŠ “Ivo Andrić” iz Banja Luke..

Učenici ekološke sekcijie ove sertifikovane Eko škole su za jedno popodne prikupili oko 30 vreća smeća.

to top