Akcija čišćenja puta do “Vrela Sane”

Volonterska akcija čišćenja staze ka zaštićenom dobru “Vrela Sane” sa volonterima iz Mrkonjić Grada i Banja Luke!

Glavna cestovna poveznica od Pecke do Izvora Sane je duže vrijeme zarastao i prilaz autima je bio otežan i opasan a uspjeli smo uz podršku KP Park koji su vršili rezanje i Opštine Mrkonjić Grad zajedno sa volonterima da očistimo orezane živice i sklinimo ih sa ceste.

Add Comment

to top