Mobilnost u BiH organizovali smo u okviru projekta “Osnaživanje mladih i jačanje zapošljivosti” koji okuplja šest partnerskih organizacija iz zemalja programa Erasmus+ (Srbija, Crna Gora, Litvanija, Portugal i BiH). Pored edukacije testiranja modula za osnaživanje mladih i preduzetništvo, učesnici su imali priliku da kroz izlete upoznaju i naše bliže okruženje.

Continue Reading

Javna rasprava na nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacija mrkog uglja u selu Medna, održana je u mjesnoj zajednici Baraći 9.8.2022. godine. Pored predstavnika iz organizacije Association Greenways, javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici “Rudarsko – tehnološkog zavoda” d.o.o. kao izrađivač studije, prestavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, predstavnici “Medna NV” d.o.o. kao investitor, zaposleni…

Continue Reading

Volonterska akcija čišćenja staze ka zaštićenom dobru “Vrela Sane” sa volonterima iz Mrkonjić Grada i Banja Luke! Glavna cestovna poveznica od Pecke do Izvora Sane je duže vrijeme zarastao i prilaz autima je bio otežan i opasan a uspjeli smo uz podršku KP Park koji su vršili rezanje i Opštine Mrkonjić Grad zajedno sa volonterima da očistimo orezane živice i…

Continue Reading

Radionicu Upravljanja otpadom (Svi problemi otpada od O do A) održali smo sa partnerima iz Centra za životnu sredinu. Odlično interaktivno predavanje je vodila Milica Končar a među učesnicima smo imali i predstavnike iz Komunalog preduzeća Park, Mrkonjić Grad. Predstavljen je problem plastike i otpada kao i moguća rješenja kako na lokalnom tako i na individualnom nivou. S druge strane…

Continue Reading

U jednom danu održali smo dvije akcije čišćenja divljih deponija u Podrašnici i na putu ka Jasenovim potocima sa volonterima iz naše partnerske organizacije Centra za životnu sredinu. Deponija u Podrašnici se nalazila odmah pored glavnog puta i nakon što je očišćena KP Park je postavio info tablu sa zabranom odlaganja otpada. Druga deponija se nalazila na samoj biciklističkoj ruti…

Continue Reading

Na Svjetski dan životne sredine amoimali brojne aktivnosti. Okupili naše partnere i medije kojima smo predstavili projekat Eko Hub Mrkonjić Grad među kojima su bili partneri koji su nas podržavali i sa kojima nastavljamo saradnju iz institucija poput Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Fonda za životnu sredinu i energetsku efikasnost. Predstavnici Fonda su potom zajedno s nama…

Continue Reading

U okviru projekta Misli o prirodi 29.5. smo sa našim prijateljima iz Eko HUB Mostar organizovali radionicu “Uvod u permakulturu kroz teoretski i praktični dio”. Razgovarali smo o permakulturnim pravilima i principima sa fokusom na uspostavljanju permakulturne bašte. Kompostiranje, vrt bez motike, lazanje, povišene gredice, dobre i loše komšije među biljkama, malč, luk u tepih sistemu i slično približio nam…

Continue Reading

U cilju podrške osnovnim školama koje se nalaze u procesu sticanja međunarodnog sertifikata “Eko škola”, organizvali smo radni sastanak za naše dvije eko škole, OŠ “Ivan Goran Kovačić” iz Mrkonjić Grada i OŠ Glamoč. Učesnici su imali priliku da razmjene ideje, podjele svoja iskustva, ali i probleme na koje su nailazili te pozitivne prakse koju su uspostavili u svojim školama.…

Continue Reading

U periodu od 10.05. do 11.05.2022. godine smo bili domaćini za održavanje koordinacionih sastanaka sa ciljem predstavljanja i diskusije nakon eksterne evaluacije nakon čega su slijedili razgovori o narednim aktivnostima u okviru projekta. CPCD u svojstvu organizatora je okupio sve aktivne Eko Hub-u okviru Misli o prirodi! Ciljevi koordinacionog sastanka su bili prezentacija i diskusija nakon eksterne evaluacije te razgovori…

Continue Reading

U organizaciji CPCD-a imali smo veliku akciju pošumljavanja oko pump track-a u Visitor Centru Pecka. Zajedno sa studentima/cama Šumarskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, predstavnicima/cama nevladine organizacije STEP iz Vogošće te aktivistima i aktivisticama iz Sarajeva uspješno je posađeno 700 sadnica bijelog bora!

Continue Reading

to top