Erasmus+ projekat

Info o projektu

Projekat YEES (Youth Empowerment and Employability Strengthening, no. 101051829) je sufinansiran sredstvima Erasmus+ Programa (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih) za period od dvije godine, januar 2022. – decembar 2024. godine.

Projekat okuplja 6 partnerskih organizacija iz zemalja programa Erasmus+; Balkanski razvojni centar iz Srbije, Mobility Friends iz Portugala i Active Youth iz Litvanije i tri partnera iz regiona Zapadnog Balkana (NVO Ekvivalent i Kulturni centar Homer iz Crne Gore, te Greenways iz Bosne i Hercegovine). Svi partneri rade direktno sa mladima i organizacijama koje rade sa mladima, omladinskim radnicima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Opšti cilj projekta

Doprinijeti jačanju vještina i kompetencija omladinskih radnika, mladih i ranjivih grupa kako bi se povećala zapošljivost mladih i povećala njihova uključenost u demokratske procese.

Specifični ciljevi

 • Razviti nove alate i metode neformalnog učenja za omladinske radnike, posebno one koji unapređuju kompetencije i vještine koje doprinose povećanju zapošljivosti mladih
 • Povećati znanje i zapošljivost mladih, na način da su mladi stekli praktična iskustva u traženju posla kroz direktan kontakt sa poslovnim sektorom i međusektorsku saradnju
 • Omladinski radnici razmjenjuju iskustva i stiču uvid u metode partnerskih organizacija koje se koriste za povećanje kompetencija i vještina mladih ljudi
 • Doprinijeti povećanju potencijala mladih i povećanju angažmana u procesima donošenja odluka, zapošljivosti i praksi kako bi postali aktivni građani
 • Doprinijeti povećanju potencijala mladih i povećati njihov angažman u procesima donošenja odluka, zapošljivosti i praksi, kako bi postal aktivni građani okupljanjem različitih sektora

Glavni očekivani rezultati projekta

 • Kreiranje 4 modula obuke koji će se testirati kroz tri programa obuke o mobilnosti i potom koristiti za metode neformalnog učenja sa mladima kako bi se doprinijelo povećanju njihove zapošljivosti, osnažilo i ohrabrilo da budu aktivni članovi društva i učestvuju u odlučivanju unutar procesa u svojim zajednicama.
 • Testiranje novih modula obuke kroz koje će omladinski radnici, treneri i predstavnici omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva dalje primjenjivati svoja nova znanja kroz obuke i umnožavati događaje na lokalnim nivoima.

Projektne aktivnosti tokom 2022. godine

Tokom 2022. godine partnerske organizacije su radile na kreiranju neformalnih modula obuke i prolazile treninge za trenere iz specifičnih radnih paketa kroz studijske posjete i radionice u partnerskim državama.

 • April 2022. godine – posjeta partnerima iz organizacije Mobility Friends (Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade) u Portugalu sa ciljem obuke za omladinske radnike u oblasti ugostiteljstva, kulture i turizma i povećanje kapaciteta, kompetencija i vještina mladih
Mobility Friends – Portugal
 • Jul 2022. godine – posjeta partnerima iz organizacije Asociacija Active Youth (Aktyvus jaunimas) u Litvaniji sa ciljem razmjene iskustva u podršci mladima u povećanje IT vještina – potencijali u IT-u za zapošljavanje
Active Youth – Litvanija
 • Avgust 2022. godine – posjeta partnerima organizacije Balkan development center u Srbiji radi testiranja pripremljenih modula obuka za projektni menadžment i lične kompetencije stečene kroz neformalno učenje
Balkanski Razvojni Centar – Srbija
 • Septembar 2022. godine – posjeta partnera našoj organizaciji Association Greenways u selu Pecka radi testiranja modula za osnaživanje mladih i preduzetništvo
Association Green Ways – Pecka (BiH)
 • Oktobar 2022. godine – posjeta partnerskim organizacijama u Crnoj Gori, NGO Ekvivalent i Kulturni centar Homer, i testiranje modula obuke za za aktivno traženje zaposlenja sa fokusom u oblasti turizma i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ugroženih grupa
NGO Ekvivalnet i Kulturni Centar Homer – Crna Gora

Aktivnosti Erasmus+ projekta YEES možete pratiti na društvenim mrežama: https://www.instagram.com/yeesy.ees/ i https://www.facebook.com/profile.php?id=100077381662049

Više informacija na http://yees.org.rs/

to top