Kroz projekat nabavljeni kontejneri i info table za sela

Pored dva pocinčana kontejnera koji su postavljeni na lokacije Ubovića Brdo i Podrašnica, nabavljeno je i 3000 letaka o štetnosti deponija. Letci su jednim dijelom podjeljeni na Pecka Outdoor Festival-u a ostatak smo predali KP Park Mrkonjić Grad koji su svaki letak zakačili za račune za vodu i odvoz smeća te su na taj način svi stanovnici iz svih 22 mjesne zajednice dobili po primjerak.

Takođe, 10 info tabli koje smo nabavili su na određenih 10 lokacija (Bjelajce x 2, Baraći, Gerzovo, Medna, Ubovića Brdo, Podrašnica, Podbrdo, Gornji Graci, i Orahovljani) postavili KP Park Mrkonjić Grad uz finansijsku podršku Opštine Mrkonjić Grad.

Sve ove pozitivne promjene i prateće odluke su utvrđene na sastanku sa direktorom KP Park MG (Milan Kovačević) i Načelnicom Odjeljenja za inspekcijske poslove u Optšini Mrkonjić grad (Slavicom Bojanić).

Add Comment

to top