Održan godišnji sastanak Eko hub-ova u Pecki

Protekla dva dana intenzivno smo se družili i radili sa našim prijateljima iz Eko HUB-ova sa kojima sarađujemo već drugu godinu kroz projekat Misli o prirodi kojim upravlja Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.

Cilj sastanka je bio da razmijenimo iskustva, ideje i unaprijedimo svoje projekte osvrćući se na postignute rezultate. Ukupni rezultat je ogroman i ohrabrujući za organizacije civilnog društva koje se bave ekologijom u 40-ak opština širom BiH.

Od brojnih inicijativa za zaštitu najvrednijih područja, sistemskih rješenja za odvoz otpada iz ruralnih područja i tona i tona sakupljenog smeća sa divljih deponija, uz učešće više stotina volontera, pokazuje da se može napraviti promjena. Edukativne radionice sa mladima i Eko-školama, proizvodnja hrane u baštama ali i saksijama motiviše nas i ohrabruje da radimo i dalje, jače i bolje, jer vrijedi i ima za koga.

Bili smo domaćini, nadamo se dobri i jako smo srećni što smo imali vremena i za neformalna druženja. Svirali smo i pjevali, dugo razgovarali, zajedno pitu razvijali i osnažili naša prijateljstva. Hvala svima na dolasku i motivaciji.

to top