Plan upravljanja Spomenikom prirode “Vrela Sane”

U okviru Radnog paketa 1 kroz projekat Eko Hub Mrkonjić Grad, koji se tiče inicirnja asistemskog upravljanja zaštićenim područjem “Vrela Sane”, održan je sastanak na kojem smo okupili sva zainteresovana lica, trenutne i buduće korisnike kao i predstavnike stručnih organizacija.

Na sastanku je predstavljeno zaštićeno područje, obuhvat i prirodne virjednosti te predložene mjere zaštite u skladu sa zakonskom regulativom. U diskusiji nakon prezentacije, uspostavljena je neformalna radna grupa koja će učestvovati u izradi Plana upravljanja.

Među učesnicima su bili predstavnci Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Opštine Mrkonjić Grad, Šumskih gazdinstava Lisina i Ribnik, Turističke organizacije opštine Ribnik i planinarskih udruženja SPED “Mačkića kamen” i Planinarsko-ekološkog društva “Vidik”.

Ovo područje II i III stepena zaštite je ujedno i prvo zaštićeno područje na teritoriji opštine Mrkonjić Grad i odlikuje se visokom prirodnom i estetskom vrijednošću.

to top