Predstavljen prijedlog plana upravljanja zaštićenim Spomenikom prirode “Vrela Sane”

Održana radionica drafta plana upravljanja zaštićenim Spomenikom prirode „Vrela Sane“. Ukupno 19 učesnika je prisustvovalo predstavljanju prijedloga plana nakon čega su imali priliku da tokom diskusije daju svoje komentare i prijedloge te učestvuju u identifikovanju i verifikovanju određenih kulturnih i prirodnih znamenitosti.

Na radionici su prisustvovali predstavnici lokalnih organizacija i institucija od značaja: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Opština Mrkonjić Grad, Šume RS, Šumsko gazdinstvo Lisina, Šumsko gazdinstvo Ribnik, Lovačko udruženje Lisina, Turistička organizacija Ribnik, Planinarsko-ekološko društvo“Vidik“ Mrkonjić Grad, Planinarsko društvo SPED Mačkića kamen, ekspert mikolog Rade Gašić i eksperti ornitolozi Biljana Ranković i Goran Topić.

Spomenik prirode “Vrela Sane” je prvo zaštićeno područje na teritoriji opštine Mrkonjić Grad II i III kategorije a izrada plana upravljanja se sprovodi u okviru Eko Hub Mrkonjić Grad kroz projekat Milsi o Prirodi! kojeg implementira CPCD a finansira Švedska.

Projekat „Misli o prirodi!“: www.mislioprirodi.ba
Centar za promociju civilnog društva: www.civilnodrustvo.ba

to top