Radni sastanak o divljim deponijama

Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica te načelnicom odjeljenja za komunalnu policiju iz Opštine Mrkonjić Grad, i predstavncica Komunalnog preduzeća “Park” d.o.o. je održan u Visitor Centru Pecka 19.03.2022.

Za prisutne smo, nakon predstavljanja projekta, pripremili i održali predavanje o štetnom uticaju divljih deponija na zdravlje ljudi i na faunu okruženja, te pokazali na koji način dolazi do zagađenja životne sredine putem procjednih voda i emitijućih gasova.

Takođe predstavili smo dosadašnje podatke koje smo sakupili i predložili sljedeće aktivnosti poput akcije čišćenja divljih deponija zajedno sa KP Park i lokalnim stanovništvom te u budućnosti postavljanje info table uz akciju postavljanja video nadzora od strane opštine.

Add Comment

to top