Sastanak sa načelnikom Opštine Mrkonjić Grad

Vođeni idejom da se kroz partnersku saradnju sa lokalnim stanovništvom, jedinicama lokalnih samouprava i društveno odgovornim kompanijama može, i mora, raditi na očuvanju prirodnog okruženja za sve, danas smo održali inicijalni sastanak sa načelnikom opštine Mrkonjić Grad, Draganom Vođevićem u vezi projekta “Inicijative društveno odgovornih kompanija”.

Poziv za ovaj projekat je nastao u okviru projekta Misli o prirodi! kojeg implementira CPCD a finansira Švedska i ima za cilj rješavanje pitanja divljih deponija u ruralnim dijelovima Mrkonjić Grada. Navedeno podrazumijeva identifikaciju divljih deponija, akcije čišćenja i sanacije, postavljanje kontejnera, info tabli i edukacije lokalnog stanovništva o proširenom obuhvatu organizovanog odvoza otpada.

Ovim želimo postaviti primjer i drugim opštinama da kroz kvalitetnu partnersku saradnju a uvažavajući probleme stanovništva, možemo napraviti promjene u društvu.

to top