Eko Hub Mrkonjić Grad

Šta smo do sad uradili

EKO HUB Mrkonjić Grad implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) a finansira Švedska i predstavlja nastavak istog projekta koji smo vodili od 2020. do 2022. godine.

Tokom trajanja prethodnog EKO HUB-a a u skladu sa specifičnim ciljevima, uspješno smo uspostavili resursni centar za životnu sredinu koji okuplja i podržava kritičnu masu organizacija, stručnjaka i zainteresovanih pojedinaca, u cilju ekološkog aktivizma, praćenja stanja životne sredine, zagovaranja održivih politika i odgovornog upravljanja prirodnim resursima.

  • Formirali smo platformu za komunikaciju i crowdfunding (web stranica)
  • Uspostavili smo saradnju sa ukupno 35 saradnika
  • Mapirali 73 kritične tačke zagađenja (divlje deponije)
  • Organizovali i vodili volonterske akcije čišćenja otpada i pošumljavanja kroz koje je učešće uzelo 223 volontera
  • Naše edukativne radionice je prošlo preko 300 učesnika

Uspješno su ojačani tehnički i operativni kapaciteti Eko Huba (udruženja i regionalnih partnera) koji sada mogu podržati partnere u njihovim naporima, upravljati zajedničkim akcijama, informisati javnost i zagovarati promjene politika. Uspostavljen mehanizam za praćenje stanja na terenu, koji kontinuirano osigurava informacije o prijetnjama i neprikladnom odnosu prema životnoj sredini. Provedene su zajedničke akcija na promjeni svijesti, unapređenju životne sredine, i promjeni ponašanja obrazovnih institucija, javnih službi i kompanija po pitanju uticaja na životnu sredinu.

Šta sada radimo

EKO HUB Mrkonjić Grad (2022. – 2024.)

U nastavku EKO HUB-a, sada ojačanih kapaciteta i jasne vizije o borbi za životnu sredinu, ulazimo u zagovaračke aktivnosti kojima ćemo obuhvatiti tri važna segmenta a što će rezultovati smanjenjem zagađenja, većom društvenom odgovornosti institucija i predstavnika privrede i pružiti podršku lokalnom stanovništvu u procesu.

Planirane aktivnosti će se provoditi kroz tri radna paketa:

Radni paket 1

Zaštićena područja poput spomenika prirode “Vrela Sane” zahtjevaju odgovorniji pristup i dugoročna rješenja za unapređenje, očuvanje i uključivanje lokalnog stanovništva u proces odlučivanja. U tu svrhu planiramo izradu Plana upravljanja Vrela Sane tokom čega ćemo uključiti sve zainteresovane strane od upravljača i institucija do lokalnog stanovništva kako bismo na to adekvatniji i pravedniji način došli do zajedničke vizije očuvanja i unapređenja predmetnog zaštićenog dobra.

Radni paket 2

Ovim projektom se bavimo zagovaračkim aktivnostima usmjerenim ka zagađivačima sa projektog područja. Postojanje velikog broja zagađivača koji nemaju adekvatno propisane mjere zaštite životne sredine ili ih ne poštuju, predstavlja osnovni izvor zagađenja i narušavanja biodiverziteta i direktno utiče na prirodna bogatstva i lokalno stanovništvo. Primarnim i sekundarnim istraživanjem pravimo bazu zagađivača koja će nam služiti za identifikaciju onih na koje možemo uticati. Ovo podrazumjeva i pribavljanje podataka od institucija, direktna obraćanja pozivima inspekciji, slanje stručnih komentara na Studije uticaja na životnu sredinu i Ekološke dozvole i korištenj svih pravnih mehanizama kako bismo obezbijedili da zagađivači poštuju zakonske procedure iz oblasti zaštite životne sredine ne samo na formalan način.

Radni paket 3

Dosadašnjim načinom upotrebe prirodnih resursa na principima lineralne ekonomije koja se zasniva na koceptu “uzmi – iskoristi – odbaci” stvara se ogromna količina otpada uz velike ekonomske gubitke. Cirkularna ekonomija se pak zasniva na modelu “smanji – popravi – ponovo koristi – recikliraj “ kojom se posljedično smanjuje količina stvorenog otpada uz uštede tokom procesa proizvodnje.

Kako bismo približili ovaj koncept našim privrednicima, aktivnom kampanjom radimo sa predstavnicima ugostiteljskih objekata kojima ćemo kroz edukativne radionce, širenje znanja, analizom trenutnih praksi i predstavljanjem novih cirkularnih rješenja, omogućiti da na jednostavan i lak način naprave izmjene u svom radu a koje će dovesti do smanjenja otpada i ekomonske dobiti.

Zagovaračkim i pratećim aktivnostima projekta EKO HUB Mrkonjić grad želimo napraviti stvarne i mjerljive promjene u životnoj sredini projektnog područja, ojačati poziciju organizacije Association Greenways kao resursnog centra regiona iz oblasti zaštite životne sredine i uspostaviti održive i dugoročne promjene u okolini.

to top