EKO HUB Mrkonjić Grad implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) a finansira Švedska i predstavlja nastavak istog projekta koji smo vodili od 2020. do 2022. godine.

Projekat YEES (Youth Empowerment and Employability Strengthening, no. 101051829) je sufinansiran sredstvima Erasmus+ Programa (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih) za period od dvije godine, januar 2022. – decembar 2024. godine.

to top