U jednom danu održali smo dvije akcije čišćenja divljih deponija u Podrašnici i na putu ka Jasenovim potocima sa volonterima iz naše partnerske organizacije Centra za životnu sredinu. Deponija u Podrašnici se nalazila odmah pored glavnog puta i nakon što je očišćena KP Park je postavio info tablu sa zabranom odlaganja otpada. Druga deponija se nalazila na samoj biciklističkoj ruti…

Continue Reading

to top